Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã truy cập vào website www.bacchuswine.vn trực thuộc công ty Cổ phần OBS Việt Nam. Chúng tôi rất tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Chúng tôi chỉ dùng những thông tin cần thiết mà Quý khách cung cấp liên quan đến việc giao dịch mua bán - giao nhận đơn hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để chăm sóc và thực hiện việc giao nhận hàng hoá cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Chỉ dùng cho nội bộ công ty Cổ phần OBS Việt Nam để chăm sóc và cung cấp hàng hoá cho khách hàng.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin: Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Văn phòng OBS Việt Nam địa chỉ: số 72-74 Phổ Quang, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về www.bacchuswine.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để www.bacchuswine.vn chăm sóc và giao hàng cho khách.